Dutch Doubleton

Rosalind Hengeveld


Dutch Doubleton

Systeemboek in webvorm

What's

Openingsbiedingen

Openingsbod Betekenis Verder bieden
1c.gif (113 bytes) Dutch Doubleton: doubleton+, bijna forcing:
  1. 11+, onevenwichtig, vijfkaart+ of 4441
  2. 12–14, verdeeld, geen vijfkaart of goede vierkaart
  3. 18–20, verdeeld (elke: ook 5332)
verder bieden
1d.gif (109 bytes) 11–21, vierkaart+ verder bieden
1h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) 11–21, vijfkaart+ verder bieden
1SA 15–17, verdeeld verder bieden
2c.gif (113 bytes)
  1. zwakke twee in d.gif (109 bytes): 5–10, vijf/zeskaart+ d.gif (109 bytes)
  2. 23+, verdeeld inclusief 5h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)332
  3. grote forcing: onevenwichtig, mancheforcing
    (met één uitzondering)
verder bieden
2d.gif (109 bytes)
  1. Multi: 5–10, zeskaart(+) h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) (‘zwakke twee’)
  2. 21–22, verdeeld inclusief 5h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)332
verder bieden
2h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) Muiderberg: 5–10, vijfkaart h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) met vierkaart+ c.gif (113 bytes) of d.gif (109 bytes) verder bieden
2SA 5–10, vijfkaart+ en vijfkaart+ verder bieden
3c.gif (113 bytes) 3–9, zeskaart+ (geen AKQ+) verder bieden
3d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) 3–9, zevenkaart+ (geen AKQ+)
3SA Mitchell: 3–9, zeven/achtkaart+ / (geen AKQ+) verder bieden
4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) Namyats: circa 8 speelslagen, AKQ-7e/8e h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) verder bieden
4h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) 3–10, zeven/achtkaart+ (ook AKQ-7e), zuiver preëmptief verder bieden
4SA Acol 4SA-opening: vraagt naar een specifiek aas verder bieden
5c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) acht/negenkaart+, zuiver preëmptief   

Bergen, 2003 bis: 27 (geen drie openen op AKQ+)

Name of 3NT as four of a minor preempt, forumdiscussie op Bridge Winners

Zie ook:

De tegenpartij opent

Openingsbod Tegenbieden
1c.gif (113 bytes)//h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) tegenbieden
1SA tegenbieden
2–2SA tegenbieden
3 en hoger tegenbieden

Overig bieden

Generieke conventies
Doubletvariaties
Kickback
Overige slemconventies
Niemeijer-complex
Diverse biedafspraken en -hulpmiddelen

Tegenspelen

Uitkomsten
Signalen

Overige onderwerpen

Inleiding
Termen en notaties
Literatuur
Trefwoordenindex

Startpagina

Startpagina (met navigatiebalk)


Copyright © 2000–2017 Rosalind Hengeveld.

14 december 2017