Dutch DoubletonDutch Doubleton

Systeemboek in webvorm

What's

Openingsbiedingen

Openingsbod Betekenis Verder bieden
1c.gif (113 bytes) Dutch Doubleton: doubleton+, bijna forcing:
 1. 11+, onevenwichtig, vijfkaart+ of 4441
 2. 12–14, verdeeld, geen vijfkaart
 3. 18–20, verdeeld (elke: ook 5332)
verder bieden
1d.gif (109 bytes) 11–21, vier/vijfkaart+:
 1. vijfkaart+, niet 18–20 verdeeld
 2. vierkaart, onevenwichtig, 4d.gif (109 bytes)441 of 4d.gif (109 bytes)5c.gif (113 bytes)
verder bieden
1h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) 11–21, vijfkaart+ verder bieden
1SA 15–17, verdeeld verder bieden
2c.gif (113 bytes)
 1. zwakke twee in d.gif (109 bytes): 5–10, vijf/zeskaart+ d.gif (109 bytes)
 2. 23+, verdeeld inclusief 5h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)332
 3. grote forcing: onevenwichtig, mancheforcing
  (met één uitzondering)
verder bieden
2d.gif (109 bytes)
 1. Multi: 5–10, zeskaart(+) h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) (‘zwakke twee’)
 2. 21–22, verdeeld inclusief 5h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)332
verder bieden
2h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) Muiderberg: 5–10, vijfkaart h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) met vierkaart+ c.gif (113 bytes) of d.gif (109 bytes) verder bieden
2SA 5–10, vijfkaart+ en vijfkaart+ verder bieden
3c.gif (113 bytes) 3–9, zeskaart+ (geen AKQ+) verder bieden
3d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) 3–9, zevenkaart+ (geen AKQ+)
3SA Mitchell: 3–9, zeven/achtkaart+ / (geen AKQ+) verder bieden
4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) Namyats: circa 8 speelslagen, AKQ-7e/8e h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) verder bieden
4h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) 3–10, zeven/achtkaart+ (ook AKQ-7e), zuiver preëmptief verder bieden
4SA Acol 4SA-opening: vraagt naar een specifiek aas verder bieden
5c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) acht/negenkaart+, zuiver preëmptief   

Bergen, 2003 bis: 27 (geen drie openen op AKQ+)

Name of 3NT as four of a minor preempt, forumdiscussie op Bridge Winners

Zie ook:

De tegenpartij opent

Openingsbod Tegenbieden
1c.gif (113 bytes)//h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) tegenbieden
1SA tegenbieden
2–2SA tegenbieden
3 en hoger tegenbieden

Overig bieden

Generieke conventies
Doubletvariaties
Kickback
Overige slemconventies
Niemeijer-complex
Diverse biedafspraken en -hulpmiddelen

Tegenspelen

Uitkomsten
Signalen

Overige onderwerpen

Inleiding
Termen en notaties
Literatuur
Trefwoordenindex

Startpagina

Startpagina (met navigatiebalk)


Copyright © 2000–2019 Rosalind Hengeveld.

Rosalind Hengeveld